Form 6 - Kinya - inyandiko isaba ibyangombwa by’ubutaka bisimbura ibyatakaye, ibyangiritse, ibyahiye cyangwa ibyatwawe n’ibiza